சிட்னி தமிழ் அறிவகத்தின் தமிழ் நூலகம்

முகவரி: 191, Great Western Highway Mays Hill 2145

திறந்திருக்கும் நேரம்: செவ்வாய், புதன், வியாழன், சனி, ஞாயிறு தினங்களில் காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 4,00 மணி வரை.

Important information for students

NSW Education Standards Authority

http://www.boardofstudies.nsw.edu.au/syllabus_hsc/tamil-continuers.html

File Description
Old Assisgnments and Notifications Assignments and Notifications
Assignment Due on 15th February 2014
ஆண்டு 11/12 தமிழ் ஒப்படை (Assignment) Holiday work for Year 11/12 Tamil
AssessmentScheduleHSC-2013.doc
2012 April – Assignment on Novel Novel Study Assignment

HSC Contacts

HSC related information and documents can be found in the downloads section.

If you require further information, please contact the HSC Coordinator.

Dr Anushiya Kannan

Mobile: +61 432260737

email: hsc-Coordinator@tsch.org.au

Teachers

Mr. T. Thirunanthakumar (for Year 11)
Tel: (02)9863 2086
Mob: 0403 534 458

Mrs. Jeyagowry Jeyakumar (for Year 11)
Mob: 0427 110 234

Mrs K Nadarajah ( for Year 12)

Tel: (02)9896 4353
Mob: 0470 266 374

File Description
HSC Tamil Continuers Syllabus 2013 Latest
Tamil Assessment and Reporting Stage 6 Tamil Assessment and Reporting for Stage 6 – HSC
HSC Text Types from VCCA.pdf
HSC Tamil Assessment Schedule Assessment Schedule for Year 11 and Year 12
HSC Tamil Continuers Handbook 2012-2016 Topics, Internal and External assessments, Oral guidelines and other important information
Oral Examination – Marking Criteria Marking Criteria for Oral Examination – BOSTES
Performance Table for HSC Tamil Tamil HSC Band Descriptors & Performance Table
Oral Exam – Tips for Teachers and Students Tips for Oral Examination from BOSTES website
Text Types and Essential Features Different Text Types and their features
Kinds of Writing – Effective 2013 Eight Kinds of Writing
Marking Criteria for Oral Assessment Criteria and weightage for assessment

Resources

HSC related resources:

File Description
வருடாந்த நடனப் போட்டி A write up on Descriptive Writing
இளையராஜாவின் பாடல்கள் – தமிழர் வாழ்வியலில் இசை
ஐரோப்பிய தமிழ்ப் பள்ளிகள் ஐரோப்பிய தமிழ்ப் பள்ளிகள் பற்றி ஒரு மாணவன்
Tamil writers Festival Sydney 2013 Articles by Experts and Students
Tamil Writers Festival Sydney 2008 Articles by Experts and Students in Vizha Malar 2008
Experience of Writer Muthulingam Personal Experience on Language
Tamil Blogs Brief history of Tamil Blogs & ideas on how to create
How to motivate kids in their field Motivating your kids in their field of interest
Successful village students Stories of Village Sudents in Aval Vikatan_040610

Tamil Schools in Sydney

Address Address Address
 Ashfield

Balar Malar Tamil Educational Association, Inc.
PO Box 444
Enfield, NSW 2136
Phone: 02 9643 1013

Denistone

Balar Malar Tamil Educational Association, Inc.

 

Eastwood

Eastwood Tamil Study Centre, Inc.
PO Box 551
Eastwood, NSW 2122
www.etsc.org.au
tamilschool@gmail.com

Holsworthy

Balar Malar Tamil Educational Association, Inc.
25 Lae Road
Holsworthy, NSW 2173
Phone: 02 9825 4279

Homebush

Tamil Study Centre, Homebush Inc.
PO Box 4019
Homebush, NSW 2140
www.tsch.org.au
info@tsch.org.au

Mount Druitt

Mount Druitt Tamil Study Centre, Inc.
PO Box 53
Mount Druitt, NSW 2770
Phone: 02 9625 5352

Seven Hills

Balar Malar Tamil Educational Association, Inc

 

Wentworthville

Wentworthville Tamil Study Centre, Inc.
PO Box 557
Wentworthville, NSW 2145
www.wtsc.org.au
info@wtsc.org.au

Hornsby

Balar Malar Tamil Educational Association, Inc