தமிழ் மீதுள்ள உங்கள் பற்று எழுத்துருவில் சிறப்பாக வளர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தமிழ்க்கதிர்  புதுப்பொலிவு பெற்று இன்று கதிர் வீசி வெளிவருகின்றது.

தமிழ்க்கதிரைப் பெற்றுக் கொள்ள பின்வரும் இணைப்பை அழுத்தவும்.

தமிழ்க்கதிர் – சித்திரைத் திங்கள் வெளியீடு